Kristalina Georgieva är sedan 2010 Bulgariens EU-kommissionär. I Junckerkommissionen ansvarar hon för budget- och personalfrågor och är vice ordförande.

Mellan 2010-2014 ansvarade hon för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Hon har tidigareinnehaft ett flertal höga poster på Världsbanken och var dess vice ordförande 2008-2010.

Hoppa till relaterade artiklar.