TEMA OSSE | Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, (på engelska OSCE) har som främsta uppgift att övervaka demokratiutveckling, agera konfliktförebyggande och hantera kriser.

Förutom alla europeiska länder, exklusive Kosovo, ingår USA, Kanada och länderna i Centralasien i organisationen. Sammanlagt 56 stater.

OSSE bildades i början av 1970-talet som ett forum där Öst och Väst kunde föra samtal med varandra.

Organisationen har ett roterande ordförandeskap där vart och ett av medlemsländerna är ordförande under ett år.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER