Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA OSSE | Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, (på engelska OSCE) har som främsta uppgift att övervaka demokratiutveckling, agera konfliktförebyggande och hantera kriser.

Förutom alla europeiska länder, exklusive Kosovo, ingår USA, Kanada och länderna i Centralasien i organisationen. Sammanlagt 57 stater.

OSSE bildades i början av 1970-talet som ett forum där Öst och Väst kunde föra samtal med varandra.

Organisationen har ett roterande ordförandeskap där vart och ett av medlemsländerna är ordförande under ett år.

Hoppa till relaterade artiklar.