TEMA Inre marknaden | Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital

Sverige tillhör de som är mest beroende av den inre marknaden. Närmare 75 procent av Sveriges varuhandel sker med länderna på EU:s inre marknad.


Sidor