Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Inre marknaden | Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital

Den inre marknaden, där varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig fritt utgörs av EU-länderna och EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein. Sverige tillhör de länder som är mest beroende av den inre marknaden. Närmare 75 procent av Sveriges varuhandel med omvärlden sker med länder på den inre marknaden. Enligt EU-kommissionens beräkningar kan Sverige tjäna 29 miljarder euro per år på den inre marknaden.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor