Anders Borg.

Anders Borg.

Bild: Fredrik Haglund

Borg vill ha hårda regler

EU:s finansministrar samlas för ett sista möte under ledning av Europeiska rådets ordförandeHerman Van Rompuy. Efter dagens diskussioner ska Van Rompuy avsluta den rapport om förstärkningen av EU:s ekonomiska politik som han lämnar till EU-toppmötet i nästa vecka.

Van Rompuys arbetsgrupp har sedan Greklandskrisen i våras arbetat med att förstärka budgetregler och finansiell ordning i EU-länderna. Som ett första resultat av detta lade EU-kommissionen i slutet av september fram ett paket med nya regler för hur länder ska hålla budgetreglerna och hur de ska straffas om de bryter mot reglerna och därmed tvingas in i leden igen.

Bland annat vill kommissionen ha en ny beslutsprocess som gör det svårare att stoppa en bestraffning av en syndande medlem och att även makroekonomiska obalanser ska åtgärdas medelst sanktioner. Det kan till exempel vara om det finns stora skillnader mellan vad ett land exporterar och importerar.

Enligt finansministerAnders Borg (M), som ännu inte omfattas av de nya reglerna eftersom Sverige inte har euron som valuta, är det viktigt att förslaget behåller den stränghet som nu finns.
– Vi tycker att det är viktigt att man inte vattnar ur det förslag som finns på bordet. Vi vill se att man går vidare med kommissionens förslag. Det gäller framför allt tillämpningen av de räntebärande sanktionerna och beslutsprocessen. Vi behöver ett mer stringent regelverk, inte ett mer flexibelt, säger Anders Borg på väg in till mötet med Van Rompuy i ett frostigt Luxemburg.

Tanken är att ordförande Van Rompuy ska avlägga rapporten efter dagens möte. Men den före detta belgiske premiärministern har hållit sina slutsatser tätt intill sig in i det sista inför tidigare toppmöten för att undvika läckor och spekulationer.