Annons

EU-kommissionär Cecilia Malmström vid en tidigare presskonferens i EU-kommissionen.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Spretig datalagring ska styras upp

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström lade i dag fram en efterlängtad utvärdering av hur datalagringsdirektivet fungerar i EU-länderna. Rapporten skulle ha kommit i september men kommissionen har haft svårt att få in uppgifter från EU-länderna.

Direktivet tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. När, var, med vem kommunikationen har skett – allt ska sparas.

Utvärderingen visar att direktivet har införts på nästan lika många sätt som det finns EU-länder. Denna mischmasch av lagstiftning ska EU-kommissionen nu försöka få ordning på.

– Vi ska tala med alla inblandade i frågan och lägga fram ändringar till direktiv i slutet på året, sade Cecilia Malmström till journalister i Bryssel.

Framför allt vill Malmström harmonisera reglerna så att skillnaderna minskar mellan länderna. Men en förändring av direktivet riskerar att bli ett riktigt getingbo. Motståndare vill att det avskaffas helt och hållet.

– Regeringen borde snarast ta initiativ för att förmå kommissionen att dra tillbaka direktivet, det kravet hoppas jag alla kritiker kan stämma in i, säger Jens Holm (V), riksdagsledamot i justitieutskottet.

Den Brysselbaserade organisationen European Digital Rights skriver i en ”skuggrapport” att kommissionens utvärdering visar att direktivet har misslyckats. ”Det har underlåtit att respektera de grundläggande rättigheterna för Europas medborgare, det har misslyckats med att harmonisera den europeiska inre marknaden och det har misslyckats som ett nödvändigt instrument för att bekämpa brottslighet."

Enligt kommissionen är direktivet till hjälp för polisen i EU. Cirka två miljoner förfrågningar om att få ut data ska visa på det. Cecilia Malmström nämnde ett fall i Ungern där telefonbedragare kunde tas fast och ett annat fall där pedofiler arresterades tack vare direktivet. 

I Tyskland ogiltigförklarade författningsdomstolen för ett år sedan lagen som införde direktivet. Tysklands liberala justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger är starkt emot en allmän datalagring och vill istället se en så kallad snabbfrysning av data. I det fallet kan operatörerna tvingas spara data för en specifik person som är misstänkt för ett brott, men inte alla människors data.

EU-kommissionen menar dock att det inte kan ersätta datalagringen eftersom polisen då inte kan spåra den misstänktes kontakter innan misstanken uppstod och heller inte rörelsemönster för offer eller vittnen till ett brott. Eftersom Tyskland ännu inte har genomfört direktivet väntar en domstolsprocess. Det kommer inte att finnas tid att vänta på de nya ändringarna i datalagringsdirektivet.

– Det tar lång tid och vi kan inte göra några undantag för det här direktivet. Det måste följas i alla medlemsstater, sade Cecilia Malmström.

Sverige och Österrike är de enda två länderna som inte har genomfört direktivet alls. Sverige är taget till EU-domstolen och miljonbötesbelopp väntar om det inte genomförs.

Men att direktivet skulle avskaffas helt framstår som mycket svårt. Eventuellt skulle en majoritet i EU-parlamentet kunna kräva det, men det behövs också en kvalificerad majoritet i ministerrådet och det läget tycks inte föreligga. Enligt kommissionen vill medlemsländerna ha direktivet.