Island ett steg närmare EU-medlemskap

Åtta förhandlingskapitel avklarade. 27 återstår.

I den tredje etappen i medlemskapsförhandlingarna mellan EU-kommissionen och Island öppnades fem nya kapitel under måndagens möte i Bryssel. Fyra av dem hann bli avhandlade, medan skatt- och budgetfrågorna inte blev klara.

Varje kapitel gäller olika områden i kandidatlandets regelverk. Av de sammanlagt 35 kapitlen har elva öppnats och åtta blivit klara. Förhandlingarna återupptas nästa år.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna med Island tros bli kapitlet som handlar om fisket.

En nylig opinionsundersökning visar att fler än två tredjedelar av islänningarna vill att förhandlingarna snart blir klara så att en folkomröstning kan hållas om inträde i EU.