Hoppa till artikelns andra spalt.

Cyberpoliser ska bekämpa europeiska nätbrott

För att få bukt med den omfattande kriminaliteten på nätet vill EU-kommissionen skapa ett cybercenter i Haag.

– Varje dag faller fler än en miljon människor offer för internetbrott, sade Cecilia Malmström, EU:s inrikeskommissionär på onsdagen när hon presenterade sitt förslag för att stävja kriminalitet som är kopplad till internet.

Det handlar om brott som kreditkorts- och identitetsstölder och hackning av smarta mobiler och sociala nätverk. Enligt en uppskattning ligger kostnaden för internetbrott i hela världen på cirka 2 600 miljarder kronor per år.

– Den största skadan internetbrott gör är att skapa rädsla att köpa saker på nätet, att gå med i sociala nätverk och vårt dagliga internetliv, sade Cecilia Malmström och pekade på kommissionens beräkningar att konsumenterna i EU skulle kunna ha 200 miljarder euro att vinna på en fullt optimerad digital inre marknad.

För att komma till rätta med dessa, men även allvarligare brott som barnpornografi och cyberattacker mot känslig infrastruktur i EU, föreslår kommissionen att EU ska sätta upp ett europeiskt centrum mot internetbrottslighet, EC3 (European Cyber Crime Centre).

– Centret ska bli den europeiska mittpunkten i kampen mot internetbrott och hjälpa medlemsländerna med detta, sade Cecilia Malmström och tillade att de ska fokusera på illegal aktivitet på nätet som utförs av organiserade grupper som tjänar stora summor på sin verksamhet. Centret ska även agera förebyggande.

– Det ska inte jaga individuella fildelare, underströk Malmström.

Centret ska ligga under Europol, Europeiska polisbyrån, i Haag och i ett initialt skede anställa 30 personer som ska bekämpa nätbrott. Denna siffra ska sedan öka till 55 när centret är helt igång.

Cecilia Malmström hoppas att centret kan komma till stånd redan vid årsskiftet. Kostnaden uppskattas bli runt 3,6 miljoner euro per år.