EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn är försiktigt optimistisk trots att Spanien inte klarar budgetmål i år..

EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn är försiktigt optimistisk trots att Spanien inte klarar budgetmål i år..

Spanien missar budgetmål

Flera EU-länder är på väg ut ur krisen. EU-kommissionen tror att det ekonomiskt sargade Spanien trots allt klarar sina mål.

– Den europeiska ekonomin befinner sig i en mild men kortlivad recession som beräknas följas av en långsam och dämpad återhämtning, sammanfattade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på fredagen sina prognoser i vårens ekonomiska rapport.

För den spanska ekonomin ser det dystrare ut. Landets underskott i slutet av året kommer enligt prognosen att bli 6,4 procent, vilket är påtagligt mer än målet på 5,3 procent.

– Spanien tros förbli i recession till slutet av året, sade Olli Rehn.

Arbetslösheten spås dessutom öka till 25 procent och ekonomin krympa med 1,8 procent. Trots detta menar kommissionen att Spanien kan klara sina åtaganden.

– Kommissionen har fullt förtroende att den spanska regeringen kommer att nå sitt mål, sade Ollie Rehn och tillade att de spanska regionernas budgetplaner som presenteras senare i maj inte kunnat tas i beaktande i rapporten.

För att nå målet måste Spanien se till att landets vacklande banksektor stabiliseras och att regionernas utgifter minskar, menar ekonomikommissionären.

Finansminister Anders Borg (M) delar kommissionens analys att Spanien måste komma till rätta med sina banker för att inte krisen ska bli värre.

– Det vore väldigt bra om den spanska regeringen kan lägga ett bankpaket som reder ut hur svårigheterna ska hanteras. Man får helt enkelt ta över de spanska banker som inte har tillräckligt eget kapital, sade Anders Borg på fredagen.

För Frankrike ser det inte heller ljust ut. Där tror kommissionen att budgetunderskottet i år blir 4,5 procent, vilket är 1,5 procentenheter mer än vad EU-reglerna tillåter. Det är dock en förbättring jämfört med 2011 års 5,2 procent. Den franska tillväxten för 2013 spår kommissionen till 1,3 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än vad den nyvalde François Hollande beräknat.

Men i många andra länder ser kommissionen ljuspunkter.

– Italien är på rätt väg för att möta sina mål för 2012 och 2013. Det finns inget behov av ytterligare nedskärningar, sade Olli Rehn och pekade på att det italienska budgetunderkottet i år spås bli två procent.

Även krisdrabbade Portugals ekonomi är på rätt väg, baltländerna har återhämtat sig från sin djupa ekonomiska kris och i de flesta EU-länder förbättrades de offentliga finanserna under 2011, enligt ekonomikommissionären.

Trots det antas euroländernas ekonomier krympa med 0,3 procent i år. I EU som helhet blir tillväxten noll. Nästa år spås ekonomin dock växa med 1,3 procent; i euroländerna med en procent.

Prognosen är att arbetslösheten ligger kvar runt 10-11 procent under hela 2012.