Annons

EU-kommissionär Viviane Reding vill ha kvotering i styrelserna i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kräver fler kvinnor - annars hotar böter

Senast om åtta år ska större företag i EU ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser – om EU-kommissionär Viviane Reding får som hon vill. Men Sverige har hittills motsatt sig kvotering.

Företagen på Malta kan få mycket att göra vad gäller kvinnors representation i bolagsstyrelser de kommande åtta åren. Malta ligger i botten på jämställdhetsligan i EU med endast tre procent kvinnor i styrelserummen.

EU-kommissionär Viviane Reding kommer att inom kort att lägga fram ett lagförslag som skulle tvinga maltesiska företag – och i resten av EU – att höja den siffran till 40 procent senast den 1 januari 2020. För statliga bolag ska gränsen nås redan 2018, rapporterar Die Welt som har tagit del av Redings förslag.

Viviane Reding har försökt öka andelen kvinnor i styrelserna i flera år genom att uppmuntra företag att frivilligt bättra sig. Men den strategin har nått vägs ände. Om hennes förslag antas av EU-parlamentet och ministerrådet väntar olika typer av straff för de företag som inte följer kraven. Vilka straff det blir får länderna bestämma själva, men Reding förordar böter, uteslutande från upphandlingar eller förlorad rätt till statliga subventioner, enligt Die Welt.

Reglerna ska endast gälla för större, börsnoterade företag. Mindre firmor med färre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro, drygt 400 miljoner kronor, omfattas inte.

Reding vill att kvinnor ska gå före män vid inval till en styrelse om de har likvärdiga kvalifikationer med avseende på ”lämplighet, kompetens och yrkesskicklighet”. I förslaget finns också en ”flexibilitetsklausul” som ställer upp kriterier för när företag får göra ett undantag från regeln och alltså välja en man före en kvinna trots att de har likvärdiga kvalifikationer.

Enligt EU-kommissionen har i dag fem EU-länder lagar om kvotering för bolagsstyrelser och ytterligare fem för statliga bolag. Finland har i dagsläget den största andelen kvinnor i styrelserna med dryga 27 procent. Sverige hamnar på tredje plats på 25 procent. Sveriges jämställdhetsminister (FP) Nyamko Sabuni har förklarat sig vara emot idén och tror inte heller att den kommer att antas av EU.

– Min bild är att det inte finns stöd för detta i ministerrådet. Även de som förespråkar kvotering på nationell nivå tycker inte att detta är en fråga för europeisk nivå, sade Nyamko Sabuni till Europaportalen tidigare i år.

I Tyskland låter det däremot annorlunda. Arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen är säker på att Tyskland kommer att införa kvotering förr eller senare.

– Om Europas länder vill förbli konkurrenskraftiga internationellt går det inte utan kvinnor i toppen, säger von der Leyen till Die Welt.

Redings förslag måste utöver en ministerrådsmangling också klara en prövning i EU-parlamentet. Där lär processen gå smidigare: parlamentet har vid flera tillfällen antagit uttalanden som stödjer kvotering, senaste gången var i mars i år.