Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen tillrättavisar Ungern

EU-domstolen anser att en ny ungersk lag bryter mot EU-regler. Kommissionen uppmanar till snabb rättning.

På tisdagen meddelade EU-domstolen i Luxemburg att Ungern bryter mot EU-regler. Domstolen kritiserar den ungerska lag som trädde i kraft vid årsskiftet och radikalt sänker pensionsåldern för landets domare.

– Domstolens utslag är kristallklart och bekräftar kommissionens analys. Ungern måste nu vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter utslaget så snart som möjligt, kommenterade EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding.

Kommissionen inledde tidigare i år ett så kallat  ett överträdelseförfarande mot Ungern eftersom de ansåg att lagen, som sänker pensionsåldern för domare från 70 till 62 år, riskerar att underminera rättsväsendets självständighet.

EU-domstolen granskar även en annan ungersk lag som kommissionen anser bryta mot den ungerska dataskyddsmyndighetens självständighet.

Ungern har fått mycket internationell kritik för en rad nya lagar som kom vid årsskiftet.