Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kvoteringsförslag släpps fram

Trots motstånd från Sverige och fem andra EU-länder kan ministerrådet och EU-parlamentet gå vidare med frågan om kvotering för kvinnor till bolagsstyrelser.

Kommissionens förlag om att minst 40 procent av bolagsstyrelserna i EU-länderna ska bestå av kvinnor stötte på patrull i sex nationella parlament, skriver EUobserver. Det räckte dock inte för att tvinga kommissionen att ompröva förslaget – för det krävs i dagsläget att nio nationella parlament höjer fingret.

Motståndet från de sex länderna behöver dock inte betyda att de är emot kvoteringsförslaget som sådant, bara att de anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen – att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Nu är det upp till EU-parlamentet och ministerrådet att ta ställning till förslaget.