Hoppa till artikelns andra spalt.

Socialdemokrater håller Reinfeldt på halster i budgetfråga

De svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna väntar med besked om de ska stödja regeringens och övriga EU-länders förslag till EU-budget.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har vid upprepade tillfällen sedan november krävt att de svenska Europaparlamentarikerna ska följa regeringens linje och rösta ja till EU-ländernas förslag till ny långtidsbudget. Detta har hörsammats av alliansens EU-parlamentariker.

“Vi har agerat för en restriktiv EU-budget” men på flera “punkter riktar vi allvarlig kritik mot det förhandlingsbud som nu föreligger”, skriver de svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh och Jens Nilsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det socialdemokraterna vänder sig mot är neddragningarna på forskning, innovation, och infrastruktur i EU-ländernas förslag till långtidsbudget. De anser även att det skärs för lite, och på fel sätt i jordbruksbudgeten.