EU:s utrikeschef Catherine Ashton, Tysklands Angela Merkel och Europeiska rådets Herman Van Rompuy under diskussionerna om Serbiens medlemskapsförhandlingar. I bakgrunden skymtar Storbritanniens David Cameron.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-toppmötet: Utred fördjupat eurosamarbete med social dimension

Fredagens EU-toppmöte vill att nya förslag på ett fördjupat eurosamarbete med en social dimension tas fram för vidare diskussioner senare i höst.

Under fredagen diskuterade EU-toppmötet eurons framtid och underströk vikten av att bankunionen kommer på plats. I vintras avvisade stats- och regeringscheferna ett omfattande förslag på fördjupat eurosamarbetet som de menade var alltför långtgående.

Under hösten får kommissionen i uppdrag att presentera nya underlag som EU-ledarna ska diskutera i oktober och december.

– Det handlar främst om referenser till en social dimension av valutasamarbetet och till kontraktslösningarna kopplade till någon slags solidaritetsmekanism, sade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och syftade på det tyska förslaget där krisande euroländer ska ingå ett kontrakt med EU i utbyte mot stöd.

En social dimension är ett luddigt begrepp som bland annat innebär att arbetsmarknadens parter ska integreras i beslutsprocessen i eurosamarbetet.

Fredrik Reinfeldts inställning är att inga nya omfattande förändringar behöver göras utan att redan existerande regelverk bör genomföras och efterlevas.

Vidare diskuterades även Serbiens och Kosovos förhållande till EU.

– Vi har sagt att vi öppnar för en kommande medlemskapsförhandling med Serbien, sade Fredrik Reinfeldt.

Fredagens överenskommelse innebär att ett ministerråd och Europeiska rådet, alltså medlemsländernas stats- och regeringschefer, måste ta ett beslut om när förhandlingarna ska inledas. Detta var en eftergift från den tyska förbundskanslern Angela Merkel som tidigare krävt att beslutet skulle tas först på decembermötet. Nu öppnas möjligheten för ett tidigare avgörande.

Förhandlingarna väntas inledas senast i januari 2014. Men medlemsländerna kan fortfarande sinka förhandlingsstarten om något skulle hända – exempelvis en förvärring i relationerna mellan Serbien och Kosovo. 

– Jag uppfattar att det finns en politisk acceptans även i Tyskland för att öppna medlemskapsförhandlingarna, sade Fredrik Reinfeldt.

Angela Merkel sade att förhandlingarna kan börja i januari förutsatt att Serbien genomför alla förpliktelser de åtagit sig.

Hur lång tid det kan ta innan Serbien blir EU-medlem är oklart. För grannlandet Kroatien, som blir medlem på måndag, tog förhandlingarna närmare åtta år.

EU-ledarna enades även att inleda förhandlingar med Kosovo om ett så kallat stabiliserings- och associeringsavtal för att knyta landet närmare EU. Ett sådant avtal är en förutsättning för att i framtiden kunna inleda medlemskapsförhandlingar.

– Detta reflekterar betydande framgångar mellan Serbien och Kosovo det senaste året, sade statsministern.

Under torsdagens toppmöte välkomnades EU:s nya långtidsbudget och ett förslag för att bekämpa ungdomsarbetslöshet bekräftades.