Den nye kommissionärsordföranden Jean-Claude Juncker har problem med att få medlemsländerna att nominera kvinnor till kommissionen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juncker lovar kvinnor tyngre poster

Tiden håller på att rinna ut för Jean-Claude Juncker att få fler kvinnor till EU-kommissionen. Om inget händer kommer andelen kvinnor närmast att halveras.

Senast andra veckan i september lovar kommissionärsordförande Jean-Claude Juncker att presentera sitt förslag på hur posterna i den nya EU-kommissionen ska fördelas.

När bara Nederländerna och Belgien återstår att nominera sina kandidater har endast fem av 28 medlemsländer föreslagit kvinnor.

Detta har vållat bekymer för Juncker som är under press från Europaparlamentet att åtminstone inte minska antalet kvinnor i den nya kommissionen jämfört med den sittande. Den nuvarande EU-kommissionen består av nio kvinnor motsvarande en andel på 32 procent men om antalet skulle stanna vid fem sjunker andelen till 18 procent.

– Trots min upprepade begäran, har de flesta regeringar skickat manliga kommissionärskandidater. En kommission, där det inte finns ett betydande antal kvinnliga kommissionärer, skulle ha en svag legitimitet och från min synvinkel knappast vara representativ. Jag ringer därför till flera regeringschefer … , sade Jean-Claude Juncker i söndags till den österrikiska tidningen Kurier.

Men medlemsländerna nominerar de kandidater de vill. Juncker har därför en plan B.

– Om jag i slutändan har betydligt färre kvinnor än män i den nya kommissionen, måste jag kompensera för det vid tilldelningen av uppdrag. Kvinnliga kommissionärer kommer då säkert att ha mycket goda chanser att få viktiga portföljer eller den eftertraktade posten som min ställföreträdare.

Men frågan är om Junckers plan räcker för att övertyga Europaparlamentet. I dag, tre dagar efter intervjun i Kurier, kom klara besked från den näst största partigruppen socialdemokraterna S&D:

– Vi kommer inte att stödja en europeisk kommission med färre kvinnor än i dag, sade partigruppens ordförande italienaren Gianni Pittella i ett uttalande.