Malin Björk (V) tror att investerarskyddet ISDS kommer att lyftas ur handelsavtalet med USA. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

“Kommissionen saknar vision om jämställdhet”

En jämställdhetsstrategi på EU-nivå och en öppnare debatt om frihandelsavtalet är två frågor som Malin Björk driver.

Under hösten pratar Europaportalen med de svenska Europaparlamentarikerna för att se vilka frågor de jobbar med.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk jobbar för att få en jämställdhetsstrategi på EU-nivå.

– Det är helt tydligt att kommissionen själv saknar både vision och styrfart på det området, säger Malin Björk som sitter i parlamentets jämställdhetsutskott.

Malin Björk vill även få in skrivningar om SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – i strategin som hon hoppas att EU-kommissionen lägger fram någon gång under nästa år. Hon försöker även hitta samarbeten med kvinnorörelser utanför parlamentet.

– Jag konstaterar att för kommissionen är de här frågorna ganska marginaliserade. Då faller ju ansvaret ännu tyngre på jämställdhetsutskottet att driva frågorna stenhårt, säger hon och tillägger att hon inte ställde sig bakom den nya kommissionären på området, tjeckiskan Věra Jourová.

– Det beror på att hon dels inte hade några visioner, dels inga svar på jämställdhetsområdet. När vi pratade om [att motverka] våld mot kvinnor som är en av de frågor vi driver hårdast var hon väldigt tveksam.

Förutom jämställdhetsutskottet är Björk ordinarie ledamot i fri- och rättighetsutskottet Libe.

– Jag är väldigt oroad över att man stänger ned Mare nostrum. Det är knappt man orkar tänka på konsekvenserna av ett sådant beslut, säger Malin Björk och syftar på den italienska räddningsaktionen som sedan förra hösten räddat livet på tusen tals människor som flytt över Medelhavet till Europa.

Annons

Dess efterträdare är Triton som finansieras på EU-nivå och där övriga medlemsländer frivilligt kan ingå. Men Malin Björk menar att det inte har samma funktion som Mare Nostrum.

– De ska ju bara agera i italienskt territorialvatten. Stöter de på båtar i nöd så är de skyldiga, precis som alla andra båtar, att plocka upp dem. Det har inget med en livräddningsaktion i Medelhavet att göra.

Hon vill även ta bort EU:s så kallade Dublin II-förordning som parlamentet reformerade något förra året och som reglerar vilket land som ska ansvara för en asylansökan.

– [Reglerna] är omänskliga och ineffektiva och de orsakar död i Medelhavet. Jag kan inte ha något annat mål än att montera ned dem men sen vet jag att det är uppförsbacke, säger hon och hoppas på att den breda koalitionen mellan kristdemokrater, liberaler och socialdemokraterna kan luckras upp i flykting- och asylfrågor.

– Här tror jag att socialdemokrater och liberaler står inför ett vägval – ska de fortsätta att dra åt höger och spela extremhögern i händerna eller ska de faktiskt sälla sig till en punkt där vi ska ha en human och korrekt flyktingpolitik.

En annan stor fråga för vänsterpartisten är det frihandelsavtal mellan EU och USA som håller på att förhandlas fram.

– Där finns det nu en ganska bred och stor rörelse utanför huset som håller på att byggas upp och den är vi en del av i Vänsterpartiet, säger Malin Björk som kräver att investerarskyddet ISDS tas bort.

– Jag tror att det till slut kommer bli så att man lyfter ut ISDS på grund av att trycket blir för stort från facket, miljörörelsen och konsumentrörelsen, säger hon och vill även att fler förhandlingsdokument ska offentliggöras så att det kan bli en allmän debatt om innehållet i avtalet.

– Det här får inte ske i hemlighet. Vissa säger att vi ska vänta till vi har ett färdigförhandlat avtal. Ska vi sitta där med 3 700 sidor och på ett seriöst sätt bedöma det och ha tre månader på sig? Det ska inte gå till på det sättet. Det där är en strategi som kanske passar storföretagens lobbyister att allt ska ske bakom lykta dörrar och sen bara komma med en stor elefant. Men det passar inte oss och jag tror inte det passar medborgarna, säger Malin Björk.