Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) menar att fortsatta medlemskapsförhandlingar kan reformera Turkiet.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Margot Wallström: Turkiskt EU-medlemskap kan ta tid

Trots växande kritik mot Turkiets lämplighet som kandidatland till EU står Sverige fast vid fortsatta förhandlingar.

Senast i förra månaden föreslog både Lars Adaktusson (KD) och Cecilia Wikström (FP) att EU:s medlemskapsförhandlingar med Turkiet borde läggas på is. Tidigare i år tog parlamentets största politiska grupp, det kristdemokratiska och konservativa EPP, avstånd från ett framtida turkiskt medlemskap.

I dag tisdag träffas EU-ländernas utrikesministrar i Bryssel för att diskutera framstegen i de länder, däribland Turkiet, som kandiderar till EU-medlemskap.

Den svenska regeringen vidhåller den sedan länge positiva synen på ett framtida turkiskt medlemskap. Det betyder dock inte att Sverige är okritiskt förklarar utrikesminister Margot Wallström (S).

– Vi har mycket kritik när det gäller hur man till exempel förhåller sig till mänskliga rättigheter. Vi vill att EU ska öppnar de förhandlingskapitel som handlar om mänskliga rättigheter och rättsstaten för att vi ska kunna engagera oss mer i Turkiet, sade Margot Wallström till Europaportalen efter EU-nämndens möte i fredags.

Är Turkiet ett lämpligt kandidatland?

– Ja, det är klart att de är. Det just för att vi vill åstadkomma de här förändringarna som vi också ska engagera oss mer i Turkiet. För att se till att vi driver reformarbetet i rätt riktning.

Men fungerar det?

– Ja, det fungerar i andra länder så det bör också fungera med Turkiet. Det kan ta tid dock. Men att vi kan utöva påtryckningar är själva tjusningen med utvidgningsprocessen.

Hur länge ska EU vänta på att Turkiet utvecklar sig i en mer demokratisk och västlig riktning?

– Vi har väntat i femtio år och de har varit kandidatland under väldigt lång tid så jag tror att vi kommer att få vänta ett tag till. Men vi ska förstås se till att vi etablerar en sådan process att vi hjälper dem att genomföra de reformer som är nödvändiga om de ska bli EU-medlemmar.