De fem medlemmarna i det tyska ekonomiska expertrådet, Sachverständigenrat. Arkivbild.

De fem medlemmarna i det tyska ekonomiska expertrådet, Sachverständigenrat. Arkivbild.

Bild: Sachverständigenrat

Tyska topprådgivare avvisar eurofördjupning

Fem ledande tyska ekonomer menar att centralisering minskar trycket på euroländer att genomföra reformer.

Under sommaren har en rad förslag om fördjupning av eurosamarbetet – som exempelvis gemensam budget, regering, parlament och finansminister – åter hamnat på dagordningen.

Men de fem ekonomerna i det tyska expertrådet som är ett rådgivande organ till regeringen menar i en rapport att en sådan fördjupning på lång sikt inte är rätt väg att gå.

”Sådana överilade integrationssteg skadar grundtanken om ansvar och kontroll”, skriver de.

Ekonomerna anser att EU-förslaget om en eurobudget kommer innebära att skattemedel förs över från rikare länder till fattigare, vilket det enligt dem i dagsläget inte finns demokratisk legitimitet för.

Istället förespråkar de den traditionella tyska medicinen på krisen – sparpolitik och strukturreformer.

”Det strikta åtföljandet av finansreglerna är det enda sättet att övervinna problemet med höga statsskulder.”

De vill även att länder ska kunna lämna eurosamarbetet.

”Erfarenheten med Grekland har dessutom visat att varaktigt frånvarande samarbetsvilligheten hos ett medlemsland på ett existentiellt sätt kan hota stabiliteten i valutaunionen. Utan möjligheten till utträde blir [de andra] medlemsländerna utpressningsbara”, heter det.