EU- och handelsministern Ann Linde (S). Arkivbild.

EU- och handelsministern Ann Linde (S). Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Chockade ministrar stakar ut EU-framtid

EU-ministrarna från Sverige, Tyskland och Frankrike har enats kring fyra prioriteringar som unionen bör göra.

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) träffade tidigare i veckan sina franska och tyska motsvarigheter, Harlem Désir och Michael Roth, för att diskutera EU:s framtid.

– Vi tog fram vilka vi tycker är de viktigaste sakerna för EU att jobba med, sade Linde till TV4 på onsdagsmorgonen.

De tre socialdemokratiska EU-ministrarna vill att unionen fokuserar på klimatarbete, sysselsättning, migration och EU:s värderingar.

– Jag tror vi behöver skärpa till oss lite och inte ta för givet att folk kommer ihåg varför vi gick in i EU en gång i tiden. Att vi lyfter fram de saker som EU gör riktigt bra och inte som att göra som i Storbritannien där man skyllde allt som gick fel på EU, sade Ann Linde.

Sedan 2014 träffas Tysklands och Frankrikes EU-ministrar årligen i Villa Borsig utanför Berlin och bjuder då in en kollega från ett annat medlemsland, en lott som i år alltså föll på Ann Linde. För Sveriges del är det dessutom viktigt att hitta nya allierade efter att Storbritannien lämnar unionen.

– Vi måste nu se till att vi får andra allierade som vi kan jobba tillsammans med. Vi behöver samarbete med de stora länderna, sade den svenska EU-ministern som tillsammans med sina kollegor beskriver Brexit som ”en chock”.

Under mötet tog de fram ett gemensamt uttalande där de menar att EU-projektet ”är i fara och att vi inte kan klara av denna osäkerhet genom att fortsätta som vanligt”. Ministrarna enades om vilka saker EU bör fokusera på. Förutom klimat och jobb vill de att investeringar i miljövänlig energi, digital ekonomi och forskning prioriteras.

De vill även få fram en långsiktig lösning på flyktingkrisen.

”Alla medlemsländer har ett ansvar att bidra till gemensamma lösningar baserade på solidaritet. Våra tre länder har haft många positiva erfarenheter med invandring och är redo att öka vårt utbyte med andra medlemsländer om integration.”

Ministrarna vill ”i första hand men inte uteslutande” fokusera på gemensamma lösningar som alla medlemsländer kan ställa sig bakom.

De tre vill att EU:s verktyg för att hantera länder där rättsstatsprincipen är hotad stärks.

”Vår union, som en global främjare av sina gemensamma värderingar, måste se till att dessa värderingar skyddas inom EU.”

De flesta prioriteringar som de tre ministrarna tar upp ligger i linje med vad EU-kommissionen – motorn i det dagliga EU-arbetet – redan fokuserar på.

För att förverkliga prioriteringarna eftersträvar ministrarna i första hand enighet bland alla medlemsländer men är redo att gå vidare utan allas stöd.

”Vi är medvetna om faktumet att som en grupp banbrytande medlemsländer gå vidare med lyckade lösningar kan utgöra ett incitament för andra att gå med och dela ansvaret”, heter det.