Annons

EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen backar inte om utstationering

Trots invändningar från elva medlemsländers parlament går EU-kommissionen vidare med sin uppdatering av regelverket för tillfälliga löntagare i andra medlemsländer.

I mars i år presenterade EU-kommissionen en uppdatering av det så kallade utstationeringsdirektivet som reglerar när löntagare från något medlemsland tillfälligt arbetar i ett annat. Förslaget varmt välkomnades av den svenska rödgröna regeringen som tillsammans med fackföreningar kritiserat det nuvarande regelverket för att bidra till social dumping. Förslaget innebär bland annat att utländska arbetstagare ska få samma betalning – lön, ersättningar som traktamenten, bonusar och risktillägg – som inhemska.

Men förslaget stötte på patrull i parlamenten i elva medlemsländer, främst i de östra delarna av EU, varifrån många utstationerade kommer. De elva parlamenten anser att förslaget bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och utdelade därmed ett gult kort. EU-kommissionen måste därför antingen dra tillbaka förslaget, omarbeta det eller ha kvar det, men då motivera varför.

På onsdagen meddelade dock EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen att kommissionen inte anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

– Vi ser ingen anledning att dra tillbaka vårt förslag för det finns inget subsidiaritetsproblem, säger Thyssen efter att ha debatterat frågan med övriga kommissionärer.

EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) välkomnar beskedet.

– Detta är väldigt goda nyheter. Vi har kämpat länge för att vi ska få ett förslag som detta på bordet, säger Marita Ulvskog, som är tillförordnad ordförande i det ansvariga utskottet i EU-parlamentet, i ett uttalande.

Förslaget går nu till EU-parlamentet och medlemsländerna som måste enas för att det ska bli ny lag.