Annons

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionär vädjar om hjälp med besvärligt Polen

Efter mer än ett år av resultatlösa samtal med den polska regeringen om hot mot rättsväsendets oberoende uppmanar EU-kommissionär Frans Timmermans medlemsländerna att bekänna färg och öka trycket.

I januari 2016 inledde EU-kommissionen för första gången en granskning av rättsstatligheten i ett medlemsland. Ansvarig kommissionär, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans‚ menade att åtgärder i författningsdomstolen som den då nytillträdda nationalkonservativa regeringen drivit genom utgjorde ett ”systematiskt hot” mot rättsstatligheten – att landets domstolsväsende är oberoende.

Därefter har arga brev och utspel skickats mellan Bryssel och Warszawa utan resultat. Det senaste svaret från den polska regeringen kom 20 februari. På onsdagen hade Timmermans bjudits in av EU-parlamentets justitieutskott för att redogöra för läget.

– Jag måste tyvärr säga att det svar vi fått från Polen 20 februari inte lättar kommissionens oro och meddelar inga åtgärder för att ta itu med de frågor som vi lyft. Svaret hittills har varit: ni har fått allt om bakfoten, vi vill inte ha [er hjälp], sade Timmermans som tillade att det istället gått åt fel håll med ytterligare åtgärder från regeringen som tummar på rättstatlighetsprinciperna.

– Tyvärr har mer än ett års dialog inte varit tillräckligt för att övertyga den polska regeringen att hantera situationen som vi indikerat. Tvärtom har vi sett en allt tuffare ståndpunkt från Polen och den polska regeringen har ökat sina attacker mot kommissionen och dess representanter, sade Timmermans.

Söker stöd hos medlemsländerna

EU-kommissionären vill nu att medlemsländerna ger honom sitt stöd och att de uttalar sig i frågan.

– Vi behöver medlemsländerna om vi verkligen vill att detta ska fungera.

Timmermans har rekommenderat det nuvarande roterande ordförandeskapet i ministerrådet, Malta, att föra upp frågan på dagordningen för medlemsländernas EU-ministrar så snart som möjligt. Han vill att ministrarna ”bekänner färg” i frågan.

Annons

– Om det visar sig att de inte vill ta upp kampen med Polen så vet vi åtminstone att de inte vill det. Men nu har jag intrycket att nästan alla medlemsländer sätter stort värde på rättsstatlighet och maktdelning i medlemsländerna, sade Frans Timmermans.

Polska regeringen anser anklagelserna grundlösa

Den belgiska EU-parlamentarikern Helga Stevens, som sitter i samma nationalistiska och EU-kritiska partigrupp som det polska regeringspartiet Lag och rättvisa, sade sig tala å dess vägnar under onsdagens debatt.

– Kommissionen spelar politiska spel och försöker klä upp det som en rättslig granskning av rättsstatligheten, sade Stevens som tillade att kommissionen ”måste respektera suveränitet och nationell identitet”.

Hon pekade på att den polska regeringen förklarat kommissionens rekommendationer för ”ogrundade” och att frågan ses som avklarad. Hon pekade dock inte ut var hon eller Polens regering anser att kommissionen konkret har fel.

Tveksam att använda artikel 7

Flera Europaparlamentariker krävde att EU tar till sin starkaste åtgärd och aktiverar artikel 7 i Lissabonfördraget vilket i slutänden kan leda till att ett medlemslands regering förlorar rösträtten i ministerrådet.

Timmermans avvisade dock detta med motiveringen att det inte kommer att få önskvärd verkan, delvis på grund av att Ungern och dess nationalkonservative premiärminister Viktor Orbán tidigare lovat att hjälpa Polen – för att artikeln ska utlösas krävs enhällighet. Enligt kommissionären finns det de i den polska regeringen som uppmanar honom att utlösa artikel 7 eftersom de vet att den kommer avvisas och att frågan sedan kan ses som utagerad.

– Det är precis det jag oroas för, sade Frans Timmermans.