Hoppa till artikelns andra spalt.

Markant minskning av asylansökningar i Sverige

Sverige tillhör inte längre de länder som tar emot flest asylansökningar, tvärtom ligger Sverige numera under EU-snittet.

1,2 miljoner nya asylansökningar lämnades in i EU-länderna under 2016. Det är en minskning med fyra procent jämfört med året innan. I Sverige var motsvarande minskning 86 procent – den högsta i hela EU. Det visar en sammanställning från Eurostat.

Sveriges drygt 22 000 ansökningar placerar landet under EU-snittet och på nionde plats över flest ansökningar per invånare. Antalet är det lägsta i Sverige på nio år.

De klart flesta ansökningarna lämnades in i Tyskland – två av tre. Tyskland fick även in flest ansökningar i förhållande till befolkningsmängden.

Den största enskilda grupp som ansökte om asyl i EU var syrier följt av afghaner.