Annons

Det var EU-kommissionen om bad EU-domstolen ta reda på huruvida Singapore-avtalet kräver nationell ratificering. Arkivbild.

Bild: kees torn

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen ger medlemsländerna mer makt i handelspolitiken

EU:s mer omfattande handelsavtal måste godkännas i nationella och regionala parlament.

EU-domstolen slår i ett yttrande på tisdagen fast att EU:s handelsavtal med Singapore formellt måste godkännas i medlemsländerna.

”Frihandelsavtalet med Singapore kan inte i sin nuvarande form ingås av Europeiska unionen ensam”, heter det i ett uttalande från domstolen.

I vanliga fall räcker det att EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet godkänner internationella handelsavtal efter att EU-kommissionen förhandlat fram dem. Men den nya generationens handelsavtal som det med Kanada och Singapore är mer långtgående och kräver enligt tisdagens yttrande att även nationella och i vissa fall regionala parlament ratificerar det.

EU-domstolen pekar på att de delar i Singapore-avtalet som rör andra utländska investeringar än direktinvesteringar och tvistelösning mellan företag och stater inte är EU-kompetens utan medlemsländernas och därför inte kan godkännas av EU ensamt.

Den gröna partigruppen i EU-parlamentet välkomnar domstolens beslut.

Annons

– EU-kommissionen har överskridit sina befogenheter när det gäller frihandel och använt avtalen för att smyga in förändringar på den inre marknaden som aldrig skulle fått stöd om de presenterats som EU-regler, sade den finländska miljöpartistiska EU-parlamentarikern Heidi Hautala i ett uttalande.

Andra partigrupper i EU-parlamentet – däribland högergruppen EPP, socialdemokratiska S&D och liberala Alde – och EU-kommissionen välkomnar beskedet med motiveringen att det skänker klarhet i frågan om hur kompetensfördelningen ser ut mellan EU och medlemsländerna i handelsfrågor.

Sveriges handelsminister Ann Linde (S) säger till Europaportalen att dagens dom var väntad, inte minst med tanke på generaladvokatens tidigare uttalande i målet. Regeringen vill dock först analysera domen innan den säger något vidare.

Ett exempel på vad som kan vänta EU:s handelspolitik är turerna kring godkännandet av Ceta-avtalet med Kanada. Där vägrade länge det vallonska regionparlamentet i Belgien att ge det grönt ljus.

Det var EU-kommissionen om bad EU-domstolen ta reda på huruvida Singapore-avtalet kräver nationell ratificering.

EU-kommissionen håller på att förhandla fram liknande handelsavtal med bland annat Japan och Mexiko.