EU-jurist: Handelsavtal måste godkännas i nationella parlament

21 december 2016
Uppdaterad: 31 mars 2017

EU-domstolens generaladvokat Eleanor Sharpston menar i ett förslag till avgörande att unionens färdigförhandlade handelsavtal med Singapore måste ratificeras i de nationella parlamenten. Om EU-domstolen går på generaladvokatens utlåtande, vilket den oftast gör, väntas även andra frihandelsavtal som EU sluter att behöva godkännas i alla nationella och vissa regionala parlament i medlemsländerna i framtiden.