Glyfosat används främst inom jordbruket för att bekämpa ogräs. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kemikaliebråk skjuter upp omröstning igen – Sverige svänger

Medlemsländerna har inte lyckats komma överens om ett nytt tioårigt tillstånd att använda ogräsmedlet glyfosat. Ämnet är kontroversiellt både bland politiker och forskare. Sverige var ett av de länder som ska ha varit emot en förlängning.

I dag onsdag skulle representanter för medlemsländernas regeringen ha röstat i Bryssel om huruvida den omdebatterade kemikalien glyfosat som ingår i det mest använda ogräsbeskämpningsmedlet Roundup ska få förlängt tillstånd.

Kritiker menar att ämnet är cancerframkallande vilket EU-myndigheter avvisar.

EU-kommissionen hade föreslagit en förlängning med tio år till 2027. Men enligt EU-kommissionens talesperson Anca Paduraru blev omröstningen inte ens av.

– Vid mötets avslutande ägde ingen omröstning rum, sade Paduraru som tillade att kommissionen nu ska reflektera över utfallet och återkomma med ett nytt mötesdatum inom kort.

Det är inte första gången som medlemsländerna kan komma överens om en förlängning.

Sverige svänger

Sverige var ett av de länder som på onsdagen ska ha varit mot en förlängning av tillståndet på tio år, enligt Politico. Men så sent som i förra veckan meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att Sverige skulle rösta ja till en tioårig förlängning. Europaportalen har försökt nå Skog för en kommentar.

Enligt en tjänsteman på regeringskansliet spikade regeringen sin position i går kväll.

Länderna lyckades inte heller samla ihop den majoritet som krävs för en kortare förlängning av tillstånd.

På tisdagen röstade EU-parlamentet med siffrorna 355 mot 204 för att glyfosat ska förbjudas om fem år. Även hos vissa medlemsländer som Frankrike har kritiken mot en förlängning varit hård.

Detta har fått kommissionen att backa i sin ståndpunkt om en förlängning på tio år, enligt dess talesperson Margaritis Schinas.

– [Kommissionärerna] har instruerat sin representerat i utskottsmötet [på onsdagen] att arbeta med medlemsländerna för att hitta en bred konsensus. [Vi eftersträvar] en förlängning på mellan fem och sju år, sade Margaritis som inte ville kommentera frågan om huruvida kommissionen kommer förespråka en förlängning av tillståndet eller ett förbud efter en övergångsperiod.

Senast 15 december, då det nuvarande tillståndet löper ut måste EU-länderna komma överens.

Kontroversiellt ämne

Frågan om glyfosat är kontroversiell. I juli 2015 slog Världshälsoorganisationen WHO:s byrå för cancerforskning, IARC, fast att glyfosat ”troligtvis är cancerframkallande för människor”. Senare samma år kom Europeiska livsmedelsbyrån EFSA fram till motsatsen, att det inte finns några entydiga vetenskapliga belägg för att glyfosat kan orsaka cancer hos människor. Europeiska kemikaliemyndigheten drog i mars i år samma slutsats som EFSA.

Europeiska livsmedelsbyrån går i ett dokument igenom varför deras och IARC:s slutsatser av det samlade forskningsläget om glyfosat skiljer sig åt. En bidragande orsak är att EU-myndigheten lade fokus på studier som hade granskat endast glyfosat medan IARC-sammanställningen även tagit med rapporter där även andra kemikalier ingår.

”Det är därför troligt att de genotoxiska effekterna som observerats i vissa glyfosatbaserade utformningar är relaterade till andra beståndsdelar”, heter det i EU-dokumentet.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterade i förra veckan att WHO-byrån hade lyft ut viktiga delar ur sin slutliga rapport som pekade mot att glyfosat inte är cancerframkallande. Sammanlagt rör det sig om tio olika delar där avsnitt som stödjer slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande antingen tagits bort eller ersatts med avsnitt om att det är farligt eller inte har någon inverkan.

Enligt Reuters har IARC inte velat berätta varför dessa delar tagits bort från tidigare utkast av rapporten.