Svensk opinion: Ökad tillväxt inte det viktigaste med EU

Till skillnad från invånarna i många andra medlemsländer anser inte svenskarna att ekonomisk tillväxt är det bästa med EU. Istället pekar man på andra fördelar. Men både svenskar och EU-medborgarna i allmänhet pekar ut terrorism som det största hotet som EU bör agera emot.

I EU-länderna pågår en diskussion om hur unionen ska se ut i framtiden. Statsminister Stefan Löfven (S) har i ett linjetal gett sin syn på hur EU ska utvecklas. Tidigare har Frankrikes president Emmanuel Macron kungjort sin vision.

I en stor opinionsundersökning som Europaparlamentet har gjort får EU:s invånare frågan på vilket sätt deras länder tjänat på medlemskapet i unionen.

I toppen sätter europeerna den ekonomiska tillväxt som EU bidrar med. Därefter ser de fred och säkerhet  samt det stärkta samarbetet mellan länderna som fördelar med medlemskapet.

Svenskarna har delvis en annan syn på EU-medlemskapets värde. Den ekonomiska aspekten hamnar inte ens på topp tre. Istället är det det stärkta samarbetet mellan medlemsländerna som toppar, därefter fred och säkerhet och på tredje plats möjlighet till ny arbetstillfällen.

EU bör skydda på terrorism och arbetslöshet

Ett av EU-ledarnas ledord för samarbetet är ”ett Europa som skyddar”. De tillfrågade fick därför även svara på vilka hot de anser att EU främst ska skydda invånarna mot. Där anses terrorism vara det klart största hotet. Sociala frågor som arbetslöshet, fattigdom och utanförskap ses därefter som EU:s största uppgifter att skydda invånarna mot.

Även svenskarna pekar ut terrorism som den viktigaste saken som EU bör skydda mot. På andra plats anger svenskarna klimatförändringarna. Sedan tidigare framgår det att svenskarna är de mest klimatoroliga i EU. På tredje plats anges kampen mot fattigdom och utanförskap.