Annons

Sveriges EU-minister Ann Linde (S) i samtal med Estlands ständige representant Matti Maasikas på ministerrådsmöte i Bryssel 22 maj 2017. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Linde: Ungern kan inte stoppa EU-markering mot Polen

Den svenska regeringen är redo att ge EU-kommissionen sitt stöd i konflikten mot Polen. – En extremt hård politisk markering, säger EU-minister Ann Linde och svarar på om konsekvenserna av ett eventuellt EU-beslut att aktivera artikel 7.1 mot Polen.

Innan jul beslutade EU-kommissionen att inleda ett så kallat artikel-7-förfarande mot den polska regeringen för att ha genomdrivit lagändringar som kritiker menar bland annat underminerar domstolsväsendets oberoende i landet. Ungerns premiärminister Viktor Orbán lovar dock att stödja Polen i frågan.

Det ungerska parlamentet har beslutat att rösta emot ett eventuellt artikel-7-förfarande mot Polen, vad är din reaktion?

– Artikel 7 är uppdelad i två delar och det förfarande vi har nu, artikel 7.1, där krävs inte enhällighet utan att 22 länder stödjer EU-kommissionen. Det räcker inte att Ungern [går emot kommissionen], det krävs minst sex länder som stödjer Polen. Men vår första prioritet är att Polen ska ändra sig och följa de rekommendationer som EU-kommissionen har, sade Ann Linde på fredagen inför veckans EU-möte i Bryssel som ska diskutera frågan vidare.  

Hur skulle du sammanfatta artikel 7.1?

– Då fattar ministerrådet beslut om att man är orolig för utvecklingen [i Polen] när det gäller rättsstatens principer och man uppmanar medlemslandet att följa kommissionens rekommendationer. Det har aldrig någonsin används och är en extremt hård politisk markering mot ett enskilt medlemsland.

Annons

Så 7.1 är mer en tillrättavisning än ett straff?

– Det kan man säga. Med artikel 7.2 kan man ta bort rösträtt och döma ut ekonomiska sanktioner och så vidare. Det kan man inte med 7.1.

Har Sverige bestämt sig hur man ska förhålla sig till artikel 7.1?

– Ja, vi kommer att följa kommissionens förslag.

Och artikel 7.2?

– Det finns inte på bordet ännu. Men vi har hittills sagt att vi delar kommissionens bedömningar när det gäller Polen, sade Ann Linde till Europaportalen.

En omröstning bland medlemsländerna om att aktivera artikel 7.1 kan tidigast ske 20 mars 2018.