Ungerska parlamentet röstar till stöd för Polen

21 februari 2018

Det ungerska parlamentet röstade på tisdagen med siffrorna 114 mot 13 och 72 som avstod genom en text som stödjer regeringens linje att stöda Polen i den pågående dusten med EU-kommissionen som oroas för att den polska regeringen systematiskt underminerar rättsväsendet, skriver Politico. Kommissionen har inlett ett så kallat artikel-7-förfarande mot Polen där landet i slutänden riskerar att bli av med sin rösträtt i ministerrådet. Men det kan bara ske om alla andra medlemsländer röstar för, vilket Ungern lovat att inte göra.