Liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström har fått signaler från EU:s ordförandeland Bulgarien att en asyluppgörelse kan vara på gång.

Liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström har fått signaler från EU:s ordförandeland Bulgarien att en asyluppgörelse kan vara på gång.

Bild: EU

Wikström tror på snar asyluppgörelse

EU-länderna kan enas om nya asylregler och omfördelning av flyktingar till toppmötet i juni. Det tror Cecilia Wikström som ansvarar för frågan i EU-parlamentet.

– Det finns signaler om att det rör sig på sig, säger Cecilia Wikström (L).

Signalerna ska komma från ordförandelandet Bulgarien som leder förhandlingarna om asylförslagen bland medlemsländerna. Enligt Wikström tror de själva att de kan enas om en gemensam hållning till EU-ledarnas toppmöte i slutet av juni.

Wikström har också författat ett brev tillsammans med parlamentets talman Antonio Tajani som ska skickas till EU-länderna för att trycka på.

Den mest kontroversiella frågan i asylpaketet som splittrar medlemsländerna är omfördelning av flyktingar. Visegradländerna med Ungern och Polen i spetsen säger alltjämt nej till ett omfördelningssystem där de motvilligt skulle tvingas ta emot asylsökande.

Går att brotta ner länderna

Cecilia Wikström som har förhandlat fram EU-parlamentets position påpekar att Visegradländernas representanter finns även i parlamentet men att hon ändå lyckats hitta en position som en majoritet ställt sig bakom.

– Det går att hitta en hållning, jag har ju gjort det. Så det går att brotta ner faktiskt, säger hon.

Skillnaden är dock att rådet där medlemsländerna träffas av tradition försöker prata ihop sig så att alla är överens. De vill ogärna rösta i frågor och därmed köra över länder som Polen och Ungern även om den möjligheten finns enligt EU:s regler.

När beslut fattades om att tillfälligt omfördela flyktingar från Italien och Grekland fattades beslut med kvalificerad majoritet. Det resulterade dock i att Ungern vägrade genomföra det beslut som majoriteten fattade men Ungern sa nej till.

Medlemsländerna ovilja att rösta i frågan ser Wikström som bristande ledarskap.

– Det är det töntigaste och största beviset på bristande politiskt ledarskap. Att man hellre håller varandra om ryggen och tycker att det är mysigare att sitta på middagar ihop och tycka likadant än att faktiskt fatta beslut, säger hon.

Svåra förhandlingar

Enas EU-länderna når de sannolikt en hållning som ligger långt ifrån Wikströms och parlamentets position. Parlamentet vill se en direkt omfördelning av asylsökande och att det är standard och inte bara i kristider när många människor kommer på en och samma gång som under flyktingkrisen 2015.

Det bäddar för svåra förhandlingar mellan medlemsländerna och parlamentet.