Annons

EU-kommissionär Frans Timmermans är allt mer oroad för utvecklingen i Polen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trots Polens kritiserade reformer avvaktar EU

Trots allt större oro för den demokratiska utvecklingen i Polen väljer EU-länderna nu att skjuta frågan på framtiden. Samtidigt fortsätter landet sina kontroversiella reformer av högsta domstolen.

Medlemsländernas EU-ministrar träffades på tisdagen för att fortsätta sin pågående diskussion om utvecklingen i Polen. Oron bland fler EU-länder har ökat bara den sista tiden efter att den polska nationalkonservativa regeringen gått vidare med en rad kontroversiella ändringar av domstolsväsendet.

EU-kommissionär Frans Timmermans klädde oron i ord under en pressträff i Luxemburg.

– Tyvärr har läget inte förbättrats, det har försämrats. I dag kan jag tyvärr inte vara optimistisk och jag är oroad över utveckligen, sade Timmermans.

Han pekade på att den polska regeringen inte bara fortsatt utan även ökat arbetet med de kontroversiella reformerna av högsta domstolen trots att frågan nu behandlas av EU-domstolen. Timmermans oroades även för att polska domare hindras från att rådfråga EU-domstolen när det gäller tolkning av EU-rätt och att det är otydligt huruvida landet kommer att respektera EU-domstolens kommande dom.

– Vi ser för närvarande ännu ingen beredskap i Polen att gå kommissionens och EU:s invändningar till mötes, sade Tysklands EU-minister Michael Roth inför mötet.

Trots detta valde ministrarna att diskutera frågan som en lägesrapport, istället ska man enligt Timmermans återkomma till det ”senare i år”.

EU-ministern Aleš Chmelař från Tjeckien, ett land som i EU-sammanhang ofta ligger Polen nära, sade sig vilja invänta vad de drivande länderna i frågan vill göra innan man tar ställning. För att gå vidare  med artikel-7.1-förfarandet mot Polen måste minst 22 av de 28 medlemsländerna rösta för det. Tjeckien tillhör enligt honom ”en liten majoritet medlemsländer” som inte är alltför engagerade i frågan.

Ungern-process ska utredas

I juni tog EU-parlamentet det historiska beslutet att be medlemsländerna inleda ett artikel-7.1-förfarande mot Ungern för dess allt mer odemokratiska tendenser. EU-ministrarna diskuterade på tisdagen hur man ska gå vidare med parlamentets begäran. Man beslutade att Ungern ska få göra ett skriftligt uttalande om sin syn på saken samtidigt som kommissionen lovade att informera om alla tidigare och pågående överträdeslseförfaranden mot Ungern för att försöka ge en tydligare bild av läget.