EU-kommissionen stämmer Polen för bristande rättssäkerhet

24 september 2018
Uppdaterad: 24 september 2018

EU-kommissionen beslutade på måndagen att dra Polen inför rätta på grund av en lag som innebär att de polska domstolarnas oberoende från politisk inblandning kan ifrågasättas. Det handlar om en sänkning av pensionsåldern vilken innebär att en stor andel domare, 27 av 72 domare,  tvingas sluta i förtid och att de ska ersättas med nya domare som politikerna väljer.  

Kommissionen kräver att EU-domstolen snabbt beslutar om interimistiska  åtgärder som att domare ska få fortsätta att arbeta fullt ut och att regeringen stoppar utnämningen av nya domare och ordförande.