Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Undersökning: Sverige det mest demokratiska EU-landet

Sverige toppar som det mest demokratiska EU-landet enligt en stor undersökning. Italien och Ryssland hör till de europeiska länder som under det senaste året blivit mindre demokratiska.

Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet bedömer varje år världens länder efter hur demokratiska de är. Den globala och europeiska trenden under 2018 är stabil med bara mindre förändringar enligt den senaste sammanställningen.

Sverige och tio andra länder tillhör gruppen EU-länder som topprankas som funktionella demokratier. En majoritet av EU-länderna klassas som demokratier med anmärkning.

Undersökningen pekar i samma riktning som en tysk undersökning i höstas som placerade Sveriges demokrati högst upp i EU.

Turkiet, Georgien och Italien tappade mest

Största tappet i Europa har demokratin i Turkiet gjort. Därefter följer Georgien och Italien.

”Italien föll väsentligt på den globala rankingen i 2018 års demokratiindex till plats 33 från plats 21 2017”, skriver rapportförfattarna.

Rapporten pekar bland annat på att det högerpopulistiska regeringspartiet Lega stött vräkningen av romer och fört en tuffare linje mot migranter.

Annons

Även Ryssland har gjort ett stort tapp och räknas nu som mindre demokratiskt än Vitryssland som kallats Europas sista diktatur.

”I Ryssland orsakade en tydlig försämring i poängen för medborgerliga rättigheter landets övergripande ranking att halka ned väsentligt”, heter det.

Förbättringar

Enligt indexet har demokratin stärkts allra mest i Armenien men även i Baltikum – Estland, Lettland och Litauen – har poängen stigit.

I det största antalet europeiska länder, däribland Sverige, har det dock inte skett någon förändring i indexet under det gångna året.

I den globala såväl som den europeiska demokratirankingen får Sverige dock se sig slaget av både Norge och Island. I botten i Europa återfinns Azerbajdzjan, Ryssland och Vitryssland.