Regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regionpolitiker varnar för ökade klyftor i Europa

Mer inflytande för EU:s medborgare, fler decentraliserade beslut och stärkta sociala rättigheter.  Det krävs för att hålla samman unionen i framtiden, enligt EU:s regionkommitté.

EU:s regionkommitté varnar för att utmaningar som globalisering, digitalisering, klimatförändringar och ändrad demografi kan öka spänningarna mellan EU-länderna om inget görs för att hantera dem. På fredagen avslutade det regionalpolitiska EU-möte i rumänska Bukarest.

Borgmästarna, kommunalråden och regionpolitikerna antog en deklaration, i vilken de kräver att EU-medborgarna  likväl som regionerna måste ges ökat inflytande hela vägen i EU:s beslutsprocesser.

Bland annat stöder de det aktuella EU-förslaget om ”aktiv subsidiaritet”, en arbetsmodell  för att samla in synpunkter och som ska föra medborgare närmare lokalpolitikerna . Regionerna ska i sin tur enklare kunna påverka viktiga beslut i EU. Bland annat presenterade det  en ny nätverksprojekt för detta under toppmötet, kallad ”Network of regional hubs” och som 20 regioner nu ska testa i en pilotfas.

Det övergripande temat för konferensen har varit att förnya EU, ”(Re) New Europe”.

– Alla måste hjälpa till och mobilisera krafter för att reformera och ”bygga upp EU från grunden”, sade belgaren och socialdemokratern  Karl-Heinz Lambertz, ordförande i regionkommittén, i sitt avslutningstal.

Under mötet lovade också Rumäniens president Klaus Ioannis liksom Europeiska rådets ordförande Donald Tusk  att ta med sig de tio budskap som ingår i deklarationen till nästa informella EU-toppmöte i rumänska Sibiu, och som hålls den 9 maj.

EU:s ledare ska där ta upp och diskutera en ny strategisk agenda för åren 2019-2024 i kölvattnet av det datum då Storbritannien planerar att  lämna EU. Enligt Ioannis är detta det viktigaste mötet under hela det rumänska ordförandeskapet.

– Vi närmar oss de europeiska valen och i den kontexten måste vi fokusera på att involvera medborgarna i processen och hantera gapet mellan EU och medborgarna, sade Klaus Ioannis.