Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-dom: Olagligt att inte ta emot flyktingar

EU-domstolen slår fast att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU-rätt när de vägrade ta emot flyktingar som EU-länderna gemensamt beslutat om. – Denna dom är viktig. Den refererar till dåtid men kommer att ge oss vägledning till framtiden, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU-länderna enades under 2015 om att omfördela sammanlagt 160 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland. Men tre länder vägrade följa beslutet och tog inte emot några eller långt under sin tilldelade kvot: Ungern, Tjeckien och Polen. De tre länderna menade att ta emot flyktingarna hade underminerat deras möjligheter att upprätthålla lag och ordning och inre säkerhet.

EU-kommissionen beslutade i december 2017 att dra de tre länderna inför EU-domstolen för att de inte följt den nya EU-lagen som en tydlig majoritet av medlemsländerna röstat för.

I dag torsdag meddelade EU-domstolen sin slutliga dom.

”Polen, Ungern och Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten genom att vägra att följa den tillfälliga mekanismen för omplacering av personer som ansöker om internationellt skydd”, heter det.

Argumenten om att flyktingmotagningen skulle hindra länderna att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten avvisades av EU-domstolen.

De tre ländernas vägran att ta emot flyktingar har blockerat EU:s arbete med att ta fram ett nytt asylsystem. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommenterade på torsdagen domen och dess betydelse för nya gemensamma asyl- och migrationsregler.

– Denna dom är viktig. Den refererar till dåtid men kommer att ge oss vägledning till framtiden. Domstolen är mycket tydlig kring medlemsländers ansvar, sade von der Leyen.

Framtiden i detta fall handlar om det nya asylpaket som migrationskommissionär Ylva Johansson håller på att arbeta fram. Ett konkret förslag väntas någon gång efter påsk.

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk kopplar ihop domen med situationen i dagens Grekland.

– Beslutet innebär också att kommissionen, med Ylva Johansson i spetsen, får grönt ljus att genast lägga förslag om att påbörja ytterligare omlokalisering från de grekiska öarna. Situationen där är faktiskt betydligt värre än 2015, och det är bråttom, säger Björk.