Danmark är ett av EU-länderna som infört många restriktioner mot den fria rörligheten under coronapandemin.

Bild: bobbsled

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rapport: Lagligt att begränsa den inre marknaden

Det är högst troligt att de flesta begränsningar av den inre marknaden som enskilda medlemsländer beslutade i våras för att bekämpa coronapandemin var lagliga eftersom de gjordes av hälsoskäl. Det konstaterar den svenska handelsmyndigheten Kommerskollegium i en preliminär analys.

Enligt EU-rätten är det olagligt att hindra den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital på den inre marknaden. Det var det som hände i våras när EU-länder började införa en mängd restriktioner som stängda gränser, exportförbud av skyddsutrustning, stängning av affärer och arbetsplatser. Men eftersom det skedde av hälsoskäl med syftet att skydda människors liv och hälsa är det enligt EU-rätten tillåtet. Det visar en preliminär analys från Kommerskollegium.

– EU:s regelverk ger medlemsländerna stort utrymme att vidta åtgärder om syftet är att skydda folkhälsan. Det gör att restriktionerna troligtvis inte var olagliga, även om vissa var olämpliga i ett inremarknadsperspektiv, säger Olivier Linden, jurist på Kommerskollegium, i ett uttalande.