Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
– Rätt använd kan EU:s framtidskonferens bli en inkluderande och bred diskussion kring hur EU ska fungera framöver och vilka frågor som ska stå högst på agendan. Den diskussionen vill TCO vara en del av, skriver Therese Svanström, ordförande i TCO.

Debatt: Debatt: Fokusera på sakfrågorna i EU:s framtidskonferens

Therese Svanström TCO 10 maj 2021

Det är viktigt att EU:s framtidskonferens, som ska ge medborgarna en möjlighet att göra sin röst hörd, fokuserar på sakfrågor: om hur vi kan utveckla och bibehålla ett socialt och demokratiskt Europa, samtidigt som vi bygger konkurrenskraft och tillväxt som långsiktigt bidrar till trygga jobb i hela EU.  Med hjälp av tjänstemannadialoger kommer TCO i höst att dra sitt strå till framtidsdebatten, skriver Therese Svanström, ordförande i den fackliga federationen TCO.

EU:s framtidskonferens ska syfta till att stärka demokratin i Europa och ge medborgarna en möjlighet att göra sin röst hörd. Rätt använd kan framtidskonferensen bli en inkluderande och bred diskussion kring hur EU ska fungera framöver och vilka frågor som ska stå högst på agendan. Den diskussionen vill TCO vara en del av.

Pandemin har satt hela EU-samarbetet och våra gemensamma värden på prov och EU står fortsatt inför stora utmaningar. Arbetslösheten är hög på många håll och en omfattande strukturomvandling väntar. Storbritannien har lämnat EU och den tilltagande globala konkurrensen i form av ett Kina och Ryssland som flyttar fram sina positioner ökar behovet av reformer som banar väg för fler och bättre jobb. Flera medlemsländer agerar i strid med rättsstatens och demokratins principer.

Mot denna bakgrund blir det viktigt att framtidskonferensen fokuserar på sakfrågor: om hur vi kan utveckla och bibehålla ett socialt och demokratiskt Europa, samtidigt som vi bygger konkurrenskraft och tillväxt som långsiktigt bidrar till trygga jobb i hela EU. Att EU ska utgöra en garant för grundläggande värden och stå upp för rättsstaten anser TCO ska genomsyra hela framtidskonferensens arbete. Den samlade europeiska fackföreningsrörelsen kommer att vilja lyfta frågor som bland annat berör klimatomställning, en rättvis återhämtning av EU:s ekonomi, stärkt jämställdhet på arbetsmarknaden och hur EU kan spela en tyngre roll globalt.

Viktiga frågor söker svar
Frågorna är många om hur EU ska fungera och agera på längre sikt. Hur säkrar vi en positiv återhämtning av ekonomin? Vilken roll kan EU spela för att stötta kompetensutveckling och omställning för Europas arbetstagare? Hur skapar vi förutsättningar för klimatsmart tillväxt som svarar upp mot de globala hållbarhetsmålen? Vad kan vi göra för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden? Hur utvecklar vi ett socialt Europa som samtidigt tar full hänsyn till medlemsländernas olika arbetsmarknadsmodeller? Hur ser vi till att demokrati, rättsstat och fackliga och sociala rättigheter stärks – och inte försvagas – i EU:s medlemsländer?

TCO sitter inte inne med svaren idag men våra medlemmar är högst berörda av de framtidsdiskussioner som behöver ske och kan bidra. Hur får vi bort de hinder som försvårar gränsarbete? Vad ska jag arbeta med om mitt arbete försvinner? Detta är exempel på frågor som TCO-förbundens medlemmar ställer sig och vi vill därför tillsammans med våra medlemmar och andra som är intresserade föra en dialog om dessa viktiga frågor. På så sätt kommer vi att kunna bidra med en bild av hur frågor som är viktiga för tjänstemännen ska hanteras i framtidens EU. Med start hösten 2021 planerar TCO därför att lansera ett antal tjänstemannadialoger vars resultat ska födas in i framtidskonferensen. Hur och när dessa kommer att ske kommer vi att återkomma till.

Andelen tjänstemän på den europeiska arbetsmarknaden växer och TCO-förbundens medlemmar har en särskilt god insikt i hur de breda tjänstemannaarbetsmarknaderna fungerar då vi har medlemmar inom en mängd olika yrkesområden som spänner över både offentlig och privat sektor. TCO anser att EU behöver en positiv agenda framåt och vi välkomnar därför, och vill vara en del av den breda diskussion om EU:s framtid som nu tar sin början inom ramen för framtidskonferensen.

Therese Svanström 
Ordförande i TCO

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret