Annons

Byggbranchen står för ungefär en femtedel av alla arbetsplatsrelaterade dödsfall i EU varje år. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt EU-mål: Inga dödsfall på arbetet

Nollvision för arbetsrelaterade dödsfall, åtgärder när allt fler jobbar hemma och förebygga arbetssjukdomar är några av målen i EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi. En nollvision är ett självklart krav, anser EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S).

– Arbetslivet förändras snabbt och arbetsplatser med det. För många försvinner konceptet med traditionella arbetsplatser kvickt. Det medför såväl möjligheter som utmaningar och risker, sade EU-kommissionär Valdis Dombrovskis när han på måndagen presenterade den nya arbetsmiljöstrategin som ska gälla fram till 2027.

Strategin har tre huvudmål. För det första att förutse och hantera de förändringar i den traditionella arbetsmiljön när EU ställer om till en digital och grön ekonomi samt den åldrande befolkningen. Det handlar bland annat om arbetsergonomi, mental hälsa och skyddsgränser för ämnen som kobolt, asbest och bly. EU-parlamentet har sedan tidigare krävt ”en rätt att inte vara uppkopplad”, något som kommissionen lovar att följa upp.

För det andra att förebygga olyckor och sjukdomar och slutligen att stärka beredskapen inför framtida hälsokriser som en ny pandemi.

Nolltolerans för dödsfall på jobbet

Kommissionen pekar på att antalet arbetsolyckor med dödlig utgång i EU sedan mitten av 90-talet minskat med 70 procent, men att fler än 3 300 personer omkom i sådana olyckor under 2018 (Se Europaportalens grafik.) 

– Ett enda dödsfall på jobbet är ett för mycket. Vi kommer att främja en nolltolerans för att eliminera arbetsrelaterade dödsfall, sade EU:s sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit.

Målet om nolltolerans välkomnas av Socialdemokraternas EU-parlamentariker Johan Danielsson.

– Det här är från vårt perspektiv ett självklart krav. , säger Danielsson som drivit på för att EU ska införa en sådan under en digital pressträff på måndagen.

Målet om att ingen ska omkomma i samband med arbetet ska nås bland annat genom att alla medlemsländer ska ta fram egna nationella nollvisionsplaner. Statistik om hur arbetet fortskrider ska föras in på den så kallade sociala resultattavlan som utgör en del av kommissionens årliga granskning av medlemsländerna. Om två år, möjligen under det svenska ordförandeskapet, ska ett toppmöte för EU-länderna, arbetsmarknadens parter och andra intressenter arrangeras där nollvisionen och hur arbetet att nå det fortgår ska diskuteras. 

Johan Danielsson menar att det dock krävs att fler pusselbitar faller på plats för att målet på sikt ska nås. Han pekar på Sverige som har en sådan nollvision men där dödsfallen på arbetsplatser de senaste åren inte minskat, utan istället ökat.

– Bara för att man får en nollvision på plats så slutar människor inte förolyckas på sina arbetsplatser, säger Danielsson som bland annat vill se starkare kontrollmekanismer av arbetsplatser på europeisk nivå.

EU-parlamentet väntas efter sommaren ta fram en ny egen önskelista för vad man vill se för konkreta åtgärder på arbetsmiljöområdet. Strategin ska även diskuteras av medlemsländernas ansvariga ministrar.