Polens president Andrzej Duda. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polens president vill backa i EU-tvist

Polske presidenten Andrzej Duda föreslår att den disciplineringsnämnd som EU-domstolen dömt ut som olaglig ska skrotas. – Vi behöver inte den här tvisten, sade Duda. Men det finns tveksamheter om förslaget är tillräckligt.

Flera internationella organisationer har kritiserat en disciplineringsnämnd vid polska Högsta domstolen som regeringen inrättade 2017 för att inte vara tillräckligt oberoende från politiskt tryck. EU-domstolen har dömt att den bryter mot EU-rätten och ålagt Polen att betala en miljon euro om dagen i böter, så länge nämnden finns kvar. 

Polen har hittills vägrat avskaffa nämnden och att betala böterna och kommissionen har nyligen inlett arbetet med att få landet att göra rätt för sig. Om inte böterna betalas kommer kommissionen att dra av motsvarande belopp från EU-stöd till Polen. Kommissionen har samtidigt blockerat pengar från EU:s stora coronaåterhämtningsfond från att utbetalas med hänvisning till bland annat Polens vägran att följa EU-domen.

Efter att länge ha nobbat EU-domstolen och EU-kommissionen ser Polen nu att ge efter. Landets president Andrzej Duda, nära allierad med regeringspartiet Lag och rättvisa, lade i går torsdag fram ett lagförslag om att skrota disciplineringsnämnden.

– Jag vill ge regeringen ett verktyg för att avsluta tvisten med EU-kommissionen. Den här tvisten är inte vad Polen behöver just nu, sade Duda, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Enligt förslaget ska nämnden, vars syfte är att straffa domare och vars flesta ledamöter tillsatts av regeringen, ersättas med en panel bestående av elva domare. Domare som straffats av nämnden ska även få sina fall omprövade.

EU-kommissionens talesperson Eric Mamer sade på torsdagen att det är för tidigt för kommissionen att ta ställning till förslaget.

– Det är svårt för mig att ta ställning till en text som vi ännu inte sett, sade Mamer.

Det är ännu oklart hur den polska regeringen, som arbetar på ett eget förslag för att följa EU-domstolen, ställer sig till presidentens förslag.

Förslaget avvisades av det polska domarförbundet Iustitias chef Krystian Markiewicz.

– Detta förslag visar att presidenten inte alls förstått domarna från EU-domstolen, sade Markiewicz till Onet.

Enligt honom är det grundläggande problemet inte själva disciplineringsnämnden utan att dess ledamöter indirekt utsågs av regeringen.

Det dagliga bötesbeloppet på en miljon euro fortsätter fram till disciplineringsnämnden avvecklats enligt EU-domstolens begäran.

Gruvuppgörelse med Tjeckien

I ett separat fall har EU-domstolen även ålagt Polen att betala dagliga böter på en halv miljon euro så länge landet fortsätter att bedriva i verksamhet i en kolgruva på gränsen till Tjeckien som den tjeckiska regeringen anser ha negativ inverkan på bland annat grundvattnet och luften i regionen.

Frågan ser dock ut att få en lösning i och med den överenskommelse som Polen och Tjeckien gjorde på torsdagen.

De dagliga böterna fram till dess att Tjeckien drar tillbaka sin stämning vid EU-domstolen måste Polen alltjämt betala.