EU-kommissionen ska i år presentera en europeisk pressfrihetslag efter att läget för fria medier försämrats i flera medlemsländer. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oro för pressfriheten bland centraleuropéer

En majoritet av invånarna i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern är oroade för situationen för pressfriheten i länderna. I Ungern finns det svagaste stödet för en fri och oberoende press, inte minst bland regeringspartiets anhängare.

Försämrad pressfrihet är ett första tecken på att ett land går i en auktoritär riktning, enligt forskningsinstitutet V-Dem som samlar data över graden av demokrati i världen så långt tillbaka som 1789. 

Flera internationella organisationer som EU-kommissionen och Europarådet har varnat för att pressfriheten i länder som Ungern och Polen blir allt mindre. De två länderna har även dalat tydligt på Reportrar utan gränsers årliga sammanställningar över pressfriheten i världen.

Nu visar en färsk opinionsundersökning i länderna i Centraleuropa att även invånarna är oroade för läget för pressfriheten och dess utveckling. En majoritet – 52 procent – av de tillfrågade i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern är oroade för pressfriheten i sina länder. Högst är oron i Polen med 63 procent. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Flertalet tillfrågade anser även att pressfriheten försämrats under de senaste fem åren.(Artikeln fortsätter under grafiken.)

Annons

Skillnad mellan regeringsanhängare och -motståndare

I Polen och Ungern skiljer sig oron tydligt åt mellan personer som stödjer de respektive regeringspartierna och dem som inte gör det. I Ungern är endast 28 procent av Fidesz-sympatisörerna oroade medan 85 procent anhängare till socialdemokratiska DK. I Polen är skillnaderna också tydliga. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Ungrare minst positiva till pressfrihet

Totalt anser 80 procent av de tillfrågade i de fyra länderna att det är viktigt att ha en nyhetsrapportering utan inblandning eller censur från stat eller regering. Minst stöd finns i Ungern med 72 procent. På en rad liknande frågor om medias oberoende finns enligt undersökningen bland ungrarna ett något lägre stöd för att inte politiker eller andra intressenter ska styra över det journalistiska innehållet i rapporteringen, detta märks framför allt bland Fidesz-anhängare.