Lobbyism orsakar EU-bråk

9 november 2018

Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen förhandlar om ett nytt avtal om ökad öppenhet för lobbyverksamhet. Enligt Politico så har förhandlingarna fastnat efter att kommissionens vice ordförande Frans Timmermans ställt in de kommande förhandlingarna med parlamentet. Kommissionen hävdar att det inte går att förhandla med rådet och parlamentet då de inte vill ha lika strikta lagar som kommissionen.