Sverige fjärde störst på kärnkraft i EU

11 januari 2022
Uppdaterad: 11 januari 2022

En fjärdedel av EU:s elproduktion kom från kärnkraft 2020. Sveriges bidrag till den europeiska kärnkrafts-elen kom i storleksordningen på fjärde plats bland de 13 EU-länder som har kärnkraft. Frankrike är det i särklass största kärnkraftslandet och stod för strax över hälften av den elproduktionen i EU, uppger Eurostat på tisdagen. Sedan 2011 har produktionen av kärnkraftsel minskat i EU framförallt i Tyskland och Frankrike men även i Sverige.