Sveriges nya EU-avgift kan bli 45 miljarder kronor

21 september 2020

Av regeringens budget framgår på måndagen att den svenska EU-avgiften åren 2021-2023 tros bli drygt 45 miljarder kronor per år. Det verkliga beloppet kan komma att variera när väl avgiften ska betalas, bland annat beroende den ekonomiska utvecklingen i Sverige och övriga medlemsländer. De senaste åren har regeringen i sina prognoser överskattat avgiftsstorleken med mellan 1,5 och 5,3 miljarder kronor. Den faktiska EU-avgiften mellan 2014-2019 var 35,5 miljarder kronor per år i genomsnitt.