Ungern dras inför EU-domstolen för asyllagar

19 juli 2018

EU-kommissionen meddelade på torsdagen att man väcker talan mot Ungern i EU-domstolen för att landet inte följer EU:s asyl- och återsändandelagstiftning. Redan 2015 varnades landet för detta.

Kommissionen tog i dag samtidigt det första rättsliga steget mot Ungern när det gäller nya lagar i det så kallade Stoppa Soros-paketet som straffar ansvariga som hjälper till med att söka asyl och uppehållstillstånd och inskränker rätten att begära asyl. Den ungerska regeringen har två månader på sig att svara på kommissionens invändningar mot Stoppa Soros-paketet.