Annons

Uppgift: Finsk budgetkompromiss presenterad

14 oktober 2019

EU:s nuvarande ordförandeland Finland har inför veckas toppmöte lagt fram ett kompromissförslag om nästa flerårsbudget för åren 2021-2027, enligt Politico. Det ska uppgå till mellan 1,03 till 1,08 procent av BNI. EU-kommissionen vill se en nivå på 1,114 procent och Sverige en procent.