Europaparlamentariker Amelia Andersdotter (PP) på sitt rum i parlamentet i Bryssel.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Andersdotter: Farligt att dödförklara Acta

Amelia Andersdotter (PP) tror inte att det kontroversiella handelsavtalet kommer att försvinna från dagordningen under de närmsta 10-15 åren.

Europaportalen träffar alla svenska Europaparlamentariker för att se vad de har för sig och hur deras vision för EU ser ut. Nu har turen kommit till piratpartisten Amelia Andersdotter.

Vad jobbar du med i Europaparlamentet?

– Jag har jobbat mycket med Acta-avtalet, säger Amelia Andersdotter och syftar på det omstridda handelsavtalet som ska förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Trots att avtalet röstats ned i fyra av fyra utskott i EU-parlamentet hissar piratpartisten ingen segerflagg ännu.

– Jag tror att det är farligt att dödförklara Acta. Det är fortfarande tre omröstningar kvar och det har inte varit något rungande nej.

Amelia Andersdotter pekar även på att Acta är skrivet så att unionen kan skriva under det i framtiden även om det skulle röstas ned i EU-parlamentet. Kommissionen har skickat avtalet till EU-domstolen för att låta den utreda huruvida det strider mot EU-lag. Hon menar att om domstolen finner att så inte är fallet kan kommissionen efter EU-valet 2014 kräva att parlamentet röstar om Acta igen.

– Frågan kommer inte vara död de närmsta 10-15 åren. Vi måste hålla den debatt om informationspolitiska frågor som ägt rum i Europa under våren vid liv, säger hon.

En annan fråga som hon arbetar med är investeringar i infrastruktur. Kommissionen har budgeterat motsvarande 82 miljarder kronor som industriutskottet, där Amelia Andersdotter är ordinarie ledamot, deltar i planeringen av.

– Det är till för att bygga vägar, energinät och telekommunikation mellan medlemsländerna, säger hon.

Genom industriutskottet passerar även många av EU:s frihandelsavtal. Hon tar avtalet med Peru och Colombia som exempel.

– Den colombianska lagstiftningen är i dagsläget väldigt präglad av upprätthållande av rättigheter men innehåller inte den undantagsprincip som finns i USA och Europa, säger hon och lyfter fram att det är straffbart för en lärare i Colombia att kopiera upp sidor ur en bok för sina elever.

Vilken är den viktigaste frågan i Europa just nu?

– Det är Acta-frågan som är klart viktigast, säger Amelia Andersdotter.

– Aldrig tidigare i EU:s historia har samma fråga debatterats i alla medlemsländer av medborgarna och aldrig tidigare har en medborgardebatt fått EU-parlamentet att byta riktning.

Hon menar att debatten har varit en viktig pusselbit i den demokratiska utvecklingen av unionen och ett ja skulle vara ett stort misslyckande för den europeiska demokratin.

– Om avtalet går igenom i EU-parlamentet skulle det visa på en totalbrist på politisk förankring, säger Amelia Andersdotter och pekar på det redan låga valdeltagandet i EU-valen.

Den största faran i själva avtalet ser hon i man försöker lägga över ansvaret för upprätthållandet av rättigheter på privata aktörer.

– Det finns studier som visar att en internetoperatör hellre plockar ned fel material från en server än att riskera att utsättas för en domstolsprövning.

– Hela Europas digitala medborgar- och entreprenörskap hamnar i händerna på amerikanska bolags godtycke, säger Amelia Andersdotter.

Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– Om vi kan bygga ett kunskapssamhälle som bygger på inkluderande så kommer EU bli den enda regionen i världen som gör det. Där ser jag en enorm potential för Europa att gå före och bygga något eget, säger Amelia Andersdotter.

Hon anser att Europa dikterar politik efter vad vi tror att andra behöver – att Europa inte har någon egen initiativförmåga.

– Europa har en stark medborgardebatt i dessa frågor och det vore väldigt tråkigt om vi inte tog tillvara på det.

Amelia Andersdotter menar att insynen i ministerrådet i dag är för dålig och att medlemsländerna kör över EU-parlamentet. Hon tar upp frågan om en finansiell transaktionsskatt som parlamentet är för men ministerrådet, där medlemsländerna är representerade, är emot.

– Anders Borg sitter i tv-soffor och gråter ut om hur de europeiska institutionerna plågar honom. Han undergräver den europeiska demokratin genom att underminera EU-parlamentets öppna och transparenta beslutsprocesser, säger Amelia Andersdotter.