Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Utsläppshandel | EU-verktyg för att minska utsläpp

Handeln med utsläppsrätter är en viktig del av EU:s politik för att minska utsläppen. I och med klimatpaketet gjordes en översyn av utsläppsrättshandeln. Den nya perioden sträcker sig från 2013 till 2020 och innebär att färre utsläppsrätter ska delas ut gratis och att fler områden ska ingå i handeln. Utsläppsrättshandeln ske leda till att utsläppen av växthusgaser inom den handlande sektorn ska minska med 21 procent jämfört med nivåerna 2005.

I och med att den nya handelsomgången inleds 2013 kommer 80 procent av utsläppsrätterna att fördelas gratis, medan 20 procent ska auktioneras ut. Målet är att vid 2027 ska alla utsläppsrätter auktioneras ut.

I slutskedet av förhandlingarna fick ett antal östeuropeiska länder och Italien undantag från att deras energisektor fullt ut ska ingå i handeln med utsläppsrätter från och med 2013, vilket är vad som gäller för övriga EU. Deras energisektorer ska istället träda in i handelssystemet stegvis och fullt ut ingå i auktioneringen 2020. Flera andra undantag finns också.

Från och med 2012 ska flyget ingå i handeln med utsläppsrätter. Dock kommer de flesta utsläppsrätterna att delas ut gratis, endast tio procent av utsläppsrätterna kommer att auktioneras ut.

Handeln med utsläppsrätter täcker in runt 40–45 procent av utsläppen inom EU. För att i större utsträckning komma åt utsläppen har möjligheten att införa en koldioxidskatt diskuterats.

I juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag om hur utsläppshandeln ska fungera mellan 2021 och 2030.

Hoppa till relaterade artiklar.