Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA FTT | Skatt på finansiella transaktioner

En skatt på finansiella transaktioner föreslogs av EU-kommissionen 2011. Tanken med att beskatta handeln med aktier, obligationer och olika derivat var att den finanssektorn skulle bidra till medlemsländernas statskassor.

Men förslag stötte på patrull i ministerrådet där det krävs enhällighet när det gäller skattefrågor. Elva EU-länder beslutade därefter att gå vidare på egen hand via ett så kallat fördjupat samarbete.

Planen är att de elva EU-länderna ska införa skatten den 1 januari 2016. Exakt hur den ska utformas är ännu en förhandlingsfråga. Sverige sitter med vid förhandlingsbordet med saknar rösträtt eftersom man valt att stå utanför. Sannolikt kommer den att införas steg för steg där den vanliga aktiehandeln beskattas först. Senare kan ytterligare finansiell handel beskattas, exempelvis valuta.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor