Hoppa till artikelns andra spalt.

Österrike inför datalagring – Sverige därmed sist

På torsdagen beslöt det österrikiska nationalrådet att implementera EU:s datalagringsdirektiv från och med den 1 april 2012. Därmed är Sverige det enda EU-land som inte har infört datalagringsdirektivet.

Beslutet togs av en majoritet av de båda regeringspartierna SPÖ och ÖVP, socialdemokrater respektive kristdemokrater. Oppositionen försökte få lagförslaget tillbakavisat till utskotten med hänvisning till att datalagringen inkräktar på privatlivet, skriver tidningen Der Standard.

I Österrike kommer därför internet- och teleoperatörer vara tvungna att spara alla sina kunders trafikuppgifter från och med den 1 april 2012. Tidsfristen ges för att operatörerna ska ha tid att bygga upp de nödvändiga systemen.

Regeringen räknar med att det kommer att kosta cirka mellan 135 och 180 miljoner kronor, en nota staten kommer att betala. Uppgifterna ska sparas i sex månader och kommer i de flesta fall att kräva ett domstolsbeslut för att få ut.

Därmed är Sverige det enda EU-land som ännu inte har implementerad datalagringsdirektivet, men författningsdomstolarna i Tyskland, Rumänien och Tjeckien har ogiltigförklarat datalagringen.

Som Europaportalen rapporterade om för två veckor sedan har EU-kommissionen gjort en utvärdering av införandet av datalagringen i EU och kommer att lägga fram förslag på förändringar i slutet av året.