Blåfärgade länder har skrivit under Acta, röda har skrivit under men väntar med att ratificera. Gröna har inte undertecknat.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omstritt Actaavtal prövas i EU-domstolen

Handelskommissionär Karel De Gucht meddelade på onsdagen att EU-domstolen ska granska handelsavtalet.

Hittills har regeringarna i 22 EU-länder skrivit under, men ännu inte ratificerat, handelsavtalet Acta som ska förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering. Flera länder har efter omfattande nationella protester bestämt sig för att skjuta upp ratificeringen tills experter analyserat avtalsinnehållet.

Nu följer EU-kommissionen deras exempel och skickar avtalet till EU-domstolen för bedömning.

– Vi planerar att be Europas högsta domstol att avgöra huruvida Acta på något sätt är oförenligt med EU:s grundläggande fri- och rättigheter, sade EU:s handelskommissionär Karel De Gucht på onsdagen.

Han sade sig dela folks oro över framför allt frågan om friheten på internet.

– Debatten måste baseras på fakta och inte på felinformation eller rykten som har dominerat i social media och bloggar på sistone, sade Karel De Gucht.

Europaparlamentets gröna grupp som bland andra svenska Piratpartiet tillhör är mycket nöjd med kommissionens beslut.

– Beslutet att skicka Acta till EU-domstolen är förhoppningsvis spiken i kistan på detta allt för omfattande och onödiga avtal, sade Jan Philipp Albrecht, talesperson i frågan för den gröna gruppen, i ett uttalande på onsdagseftermiddagen.