Den tyska förbundskanslern Angela Merkel kan ha känt till den amerikanska övervakningen i Europa. Arkivbild.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel kan ha känt till den amerikanska övervakningen i Europa. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Frihandelsavtal i skuggan av spionskandal

Trots spionskandalen sätter sig i dag EU och USA vid förhandlingsbordet om ett nytt frihandelsavtal. Samtidigt har Sverige och Storbritannien blockerat mer ingående diskussioner om underrättelseverksamhet.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel har varit en av de mest kritiska EU-ledarna till de nyligen avslöjade amerikanska spionskandalerna. Men i en intervju med i Der Spiegel på söndagen menar den visselblåsaren Edward Snowden, som legat bakom många av den senaste tidens spioneriavslöjanden att tyska underrättelsetjänsten BND känt till det amerikanska spioneriet. Han säger till tidningen att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA och BND ligger ”i samma säng” och har haft ett nära samarbete.

BND-chefen Gerhard Schindler har bekräftat samarbetet för tyska parlamentariker.

Franske presidenten François Hollande krävde tidigare att förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan USA och EU skulle skjutas upp tills en förklaring till det amerikanska spioneriet erhållits. I förra veckan avslöjade den franska tidningen Le Monde att även Frankrike har en omfattande övervakning av sina medborgare.

Frihandelsavtalet mellan USA och EU, som enligt kommissionens beräkningar kan bidra med drygt 1000 miljarder kronor årligen och 400 000 nya jobb till den europeiska ekonomin, är högt prioriterat i Bryssel och hos medlemsländernas regeringar.

I dag måndag sätter sig de europeiska och amerikanska parterna för första gången kring förhandlingsbordet.

Annons

Parallellt träffas en expertgrupp med företrädare från kommissionen, det litauiska roterande ordförandeskapet och EU:s utrikestjänst och dess amerikanska motsvarigheter. De ska försöka få klarhet i några av frågorna kring spionskandaler.

Men en av de ursprungligen två expertgrupperna har stoppats efter ett brittiskt veto, stött av endast Sverige. Gruppen skulle diskutera frågor om avlyssning och annan underrättelseverksamhet men den brittisk-svenska blockeringen sätter stopp för detta och endast frågor om dataskydd kommer stå på dagordningen för expertgruppens diskussioner.

Motiveringen bakom det brittisk-svenska vetot är att EU inte har mandat att diskutera nationell säkerhet och underrättelseverksamhet utan att det ligger på medlemsländernas bord.

Samtidigt har EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström i ett brev till amerikanska säkerhetsministern Janet Napolitano och statssekreteraren David S. Cohen hotat med att två omfattande persondatautbyten med USA riskerar att dras in om EU inte får svar på kommissionen undringar.