Debatt om handelsavtalet TTIP mellan LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och företagsledaren Jacob Wallenberg. Debatten leddes av Maria Rankka vd för Stockholms Handelskammare i bakgrunden.

Debatt om handelsavtalet TTIP mellan LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och företagsledaren Jacob Wallenberg. Debatten leddes av Maria Rankka vd för Stockholms Handelskammare i bakgrunden.

Bild: Anders Selnes

LO-bas: Risk att ISDS kidnappar TTIP

Både den europeiske och amerikanske chefsförhandlaren säger sig ta den folkliga oron kring företags investeringsskydd på fullt allvar. – Den oro som uttryckts angående ISDS måste tas på allvar, sade Dan Mullaney USA:s chefsförhandlare för det kommande handelsavtalet.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är sedan tidigare emot att ett särskilt investerarskydd i form av en ISDS-klausul införs i handelsavtalet mellan EU och USA eftersom det enligt honom kan inverka på staters möjligheter att fatta demokratiska beslut.

Han är däremot positiv till att företag som förlorar mycket pengar på politiska beslut kompenseras och jämför det med hur samhället i dag, inom den vanliga rättsordningen, ersätter fastighetsägare om deras mark tas i anspråk för att bygga en väg.

– Självklart måste det finnas någon form av garanti för investeringar. Vi måste hitta en lösning på frågan. Risken är annars att ISDS faktiskt kidnappar TTIP, sade Karl-Petter Thorwaldsson på ett seminarium om handelsavtalet arrangerat av Svenskt Näringsliv och USA:s ambassad på måndagen. Enligt LO-basen får inte ISDS-debatten leda till att själva handelsavtalet äventyras.

Förhandlingarna mellan EU-kommissionen, som företräder medlemsländerna, och USA om ett handelsavtal har kommit halvvägs. En av de stora stötestenarna handlar om hur företagens investeringar ska skyddas på de olika sidorna av Atlanten.

En vanlig lösning i internationella handelsavtal är en så kallad ISDS-klausul som ger företag möjligheten stämma stater i privata skiljedomstolar. Syftet är att skydda utländska investeringar mot statlig konfiskation, expropriation och diskriminering. ISDS-processerna har dock kritiserats för bristande öppenhet och för att de kan försöka sätta sig över fattade politiska beslut.

Sprängkraften i ISDS-frågan kan inte minst åskådliggöras av att EU-kommissionen i ett offentligt samråd i våras fick närmare 150 000 skriftliga yttranden från i huvudsak privatpersoner. Störst engagemang fanns i Storbritannien, Österrike och Tyskland som tillsammans stod för 80 procent av alla inlagor. I Sverige var aktiviteten kring samrådet betydligt mer blygsamt.

I nästa månad offentliggör EU-kommissionen sin analys av samrådet. Därefter sker en diskussion i Europaparlamentet och bland EU-ländernas regeringar om hur EU ska gå vidare med investeringsskyddet. Förhandlingarna fortsätter sedan i februari och april.

– ISDS är uppenbart en svår fråga. Det är viktigt att vi blir överens att investeringar ska skyddas mot [bland annat] diskriminering men att det görs på ett sådant sätt att det inte inskränker staters rätt att lagstifta, sade EU:s chefsförhandlare Ignacio García Bercero till Europaportalen.

Han fick direkt medhåll från sin amerikanska motpart chefsförhandlare Dan Mullaney som tillsammans med Ignacio García Bercero gästade seminariet och Sverige.

– Vi har inget intresse i denna eller andra förhandlingar att avtala bort möjligheten för våra lagstiftare att lagstifta. Vad vi än gör för att främja investeringar ska det ske i full respekt för lagstiftningens område. Den oro som uttryckts angående ISDS måste tas på allvar, sade Dan Mullaney.

Varför tror ni att det finns en debatt om ISDS?

– Intressant fråga. Mycket av denna oro är kopplad till ett antal fall som fått mycket uppmärksamhet. Men ett av problemen i debatten är att ingen exakt vet vad som händer i dessa fall. Detta för att ett slutlig utslag ännu inte är klart eller på grund av bristande offentlig information, sade Ignacio García Bercero.

Han betonade att i det färdigförhandlade handelavtalet mellan EU och Kanada finns en reformerad variant av en ISDS-klausul vilket också EU:s handelskommissioner Cecilia Malmström tidigare lyft fram som något mycket positiv. Även den svenska regeringen förespråkar en ISDS-klausul.